News

The InventionMed Scientific Council will take care of the development of innovative medical simulators in VR technology

By 14 March 2018 No Comments

InventionMed – notowana na NewConnect innowacyjna spółka technologiczna działająca w sektorze medycznym – rozpoczyna działalność i powołuje czteroosobową Radę Naukową. Prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska, prof. dr hab. med. Lidia Rudnicka, dr Marcin Ambroziak oraz dr Maciej Nowacki będą odpowiedzialni za nadzór merytoryczny oraz rozwój nowych projektów innowacyjnych symulatorów medycznych wykorzystujących technologię virtual reality (VR) w obszarze symulacji zabiegów z zakresu dermatologii klinicznej i estetycznej.

Spółka zamierza skoncentrować swoją działalność na rozwoju zaawansowanych symulatorów medycznych dających możliwość szkolenia lekarzy, studentów medycyny i kosmetologów, w oparciu o wiele scenariuszy zakładających różny stopień trudności zabiegów i indywidualne preferencje. Tego typu koncepcja pozwala na stworzenie wyjątkowego zaplecza warsztatowego do edukacji przyszłych profesjonalistów.

– Rynek technologii VR to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów technologicznych na świecie. Widzimy szanse w oczekiwaniach współczesnej ochrony zdrowia i ciężko pracujemy nad opracowaniem nowych technologii, które będą wspierać rozwiązania z zakresu opieki zdrowotnej oraz pozwolą na zdobycie niezbędnego doświadczenia przez personel medyczny – mówi Tomasz Kierul, Prezes Zarządu InventionMed S.A. – Zależy nam, aby personel medyczny zyskał możliwość doskonalenia swojej praktyki przy wymagających precyzji zabiegach jeszcze przed kontaktem z pacjentem. Wierzymy, że znacząco wpłynie to na jakość i szybkość kształcenia specjalistów. Obecnie możliwości w tym zakresie są bardzo ograniczone. Można powiedzieć, że odpowiadamy na niezaspokojoną potrzebę – dodaje.

Kluczowym wyzwaniem stawianym przed Radą Naukową będzie opracowanie przykładowych scenariuszy przypadków medycznych oraz wsparcie merytoryczne przy tworzeniu unikalnych rozwiązań do symulacji zabiegów dermatologicznych w technologii VR.

– Powołanie Rady Naukowej składającej się z tak doświadczonego i utytułowanego grona specjalistów jest niezwykle ważnym elementem w rozwoju naszych projektów. Łącząc posiadane przez nas zaplecze technologiczne z dogłębną wiedzą ekspertów w dziedzinie dermatologii i chirurgii, będziemy mogli tworzyć symulatory najwyższej jakości – zarówno pod względem zaprojektowanej rzeczywistości, jak i warstwy merytorycznej – wyjaśnia Tomasz Kierul.

Technologia wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR) zyskuje coraz większe znaczenie w rozwoju współczesnej medycyny. Do kluczowych czynników odpowiedzialnych za rozwój tego rynku zalicza się m.in. zwiększenie inwestycji w nowe technologie, ciągły rozwój opieki zdrowotnej w oparciu o rozwiązania IT oraz potrzebę zdobywania niezbędnego doświadczenia przez personel medyczny.

InventionMed rozpoczęło działalność w styczniu br. w wyniku zmiany profilu działalności (wcześniej funkcjonowało jako Athos Venture Capital). Obecnie Zarząd oczekuje na rejestrację zmian przez sąd rejestrowy.

W najbliższych tygodniach Zarząd spółki planuje zaprezentować strategię rozwoju. Przedstawione zostaną główne cele biznesowe Spółki oraz harmonogram realizacji prowadzonych projektów.

Informacje o członkach Rady Naukowej InventionMed:

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Barbara Zegarska – specjalista z zakresu dermatologii
i wenerologii a także specjalista alergologii z ponad 30 letnim doświadczeniem. Przez 18 lat sprawowała funkcję dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy, a od 2001 r. pełni funkcję kierownika Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy,
UMK w Toruniu.

Prof. dr hab. med. Lidia Rudnicka – klinicysta o międzynarodowej renomie oraz ekspert
w zakresie chorób włosów, chorób autoimmunizacyjnych i nowotworów skóry. Obecnie pełni funkcję kierownika Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wspólnie z współpracującymi z nią dermatologami stworzyła fundamenty nowej metody diagnostycznej
w dermatologii, trichoskopii.

dr Marcin Ambroziak – lekarz dermatolog, wieloletni pracownik Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych i Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Jest jednym z założycieli Międzynarodowego Centrum Medycyny Anti-Aging, którego celem jest kształcenie oraz certyfikowanie lekarzy w tej dziedzinie. Autor ponad 50 publikacji, głównie z zakresu terapii dermatologicznej.

dr n. med. Maciej Nowacki – absolwent Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie zajmuje stanowisko adiunkta w Katedrze I Kliniki Chirurgii Onkologicznej tego uniwersytetu. Aktywnie prowadzi badania z zakresu nowoczesnych technik w medycynie, chirurgii onkologicznej, chirurgii i onkologii doświadczalnej, onkologii, transplantologii, oraz medycyny regeneracyjnej od 2004 r.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply