News

InventionMed presents the first project and announces the Development Strategy for 2018-2021

By 14 March 2018 No Comments

InventionMed – notowana na NewConnect innowacyjna spółka technologiczna działająca w sektorze medycznym – opublikowała Strategię rozwoju na lata 2018-2021. Firma skoncentruje się na tworzeniu zaawansowanych symulatorów medycznych wykorzystujących technologię virtual reality (VR) oraz rozbudowie innowacyjnej na skalę światową technologii podwójnej immersji opracowanej w całości przez zespół InventionMed.

Pierwszym projektem rozwijanym przez Spółkę jest symulator zabiegów z zakresu dermatologii klinicznej i estetycznej – TutorDerm.

Zgodnie z założeniami Strategii, do 2021 r. InventionMed zamierza osiągnąć następujące cele biznesowe:

  • stworzenie unikalnego w skali globalnej urządzenia do symulacji zabiegów dermatologicznych w technologii VR;
  • komercjalizacja pierwszego urządzenia do końca I kw. 2020 r.;
  • osiągnięcie progu rentowności projektu TutorDerm najpóźniej w 2021 r.;
  • osiągnięcie poziomu 30% udziału przychodów ze sprzedaży zagranicznej na koniec 2020 r. na rynkach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych oraz rynkach azjatyckich m.in. Japonii, Chin, Malezji, Tajwanu.

Wydatki inwestycyjne na rozwój projektów do 2021 r. Zarząd szacuje na ok. 8 mln zł. Spółka posiada środki pieniężne pozwalające na pełne ich finansowanie. Dodatkowo InventionMed zamierza aplikować o dofinansowanie z funduszy unijnych na działalność badawczo-rozwojową i inwestycyjną.

Podstawą do przyjęcia Strategii była dogłębna analiza obecnego kształtu rynku VR w sektorze medycznym, a także globalnych prognoz rozwoju tej technologii. Kluczowym czynnikiem wziętym pod uwagę była m.in. wysoka potrzeba edukacji personelu medycznego oraz potwierdzona, dynamicznie rosnąca wartość rynku VR i AR w medycynie.

W nadchodzących latach planujemy intensywny rozwój naszych projektów oraz dalsze prace nad doskonaleniem technologii podwójnej immersji. W pierwszej kolejności skupimy się na tworzeniu symulacji zabiegów z obszaru dermatologii, w którym obserwowany jest ciągły wzrost zapotrzebowania na specjalistów, a możliwości w zakresie ich szkolenia są bardzo ograniczone – mówi Tomasz Kierul, Prezes Zarządu InventionMed S.A. – W ramach naszej Rady Naukowej zgromadziliśmy najwyższej klasy specjalistów, którzy stanowią dla projektu niezastąpione wsparcie merytoryczne – dodaje.

Technologia podwójnej immersji

Zespół InventionMED opracował innowacyjną na skalę światową technologię tzw. podwójnej immersji, która w symulatorach medycznych rozwiązuje kluczowy dotychczas problem braku możliwości połączenia realistycznego wirtualnego otoczenia z oddziaływaniem zmysłu dotyku.

Dotyk w wymagających precyzji zabiegach, jest elementem niezbędnym do prawidłowego kształcenia nawyków. Opracowana przez nas technologia, która umożliwia pełną kontrolę manualną nad wykonywanymi zabiegami, zapewnia odczucia bardzo bliskie zabiegom wykonywanym w rzeczywistości na pacjentach. Oznacza to, że nasze symulatory będą doskonałym narzędziem wspierającym edukację studentów medycyny, czy uzupełniającym szkoleniu specjalistów – wyjaśnia Tomasz Kierul.

Zjawisko podwójnej immersji technicznie polega na zastosowaniu specjalnie przygotowanych akcesoriów z wbudowanymi czujnikami, imitujących wielkością, ciężarem i materiałem standardowe narzędzia i elementy wyposażenia.

Projekt TutorDerm

Głównym celem projektu TutorDerm jest zbudowanie symulatora umożliwiającego odzwierciedlenie procedur i działań jakie należy podjąć przed, w trakcie i po zabiegu dermatologicznym.

Do 2021 r. InventionMed planuje stworzenie i komercjalizację trzech wersji symulatora.

Pierwsza wersja TutorDerm będzie poświęcona odwzorowaniu prowadzenia procedur edukacyjno-szkoleniowych w oparciu o jedno z najbardziej problematycznych w leczeniu schorzeń z zakresu dermatologii estetycznej tj. naczyniaka płaskiego i teleangiektazji.

W wersji drugiej powiększony zostanie obszar ciała możliwego do przeprowadzenia zabiegu oraz dodane zostaną nowe schorzenia dermatologiczne w różnych wariantach występowania. Z kolei wersja trzecia będzie kompletnym modelem człowieka dającym również możliwość przeprowadzania diagnostyki obrazowej.

Pilotaż pierwszej wersji urządzenia planowany jest na IV kw. 2018. Komercjalizacja TutorDerm v.1 przewidywana jest na I kw. 2020 r.

Szacunkowe plany inwestycyjne

Łączne potrzeby inwestycyjne na rozwój projektu TutorDerm, a co za tym idzie na realizację Strategii, Zarząd szacuje na ok. 8 mln zł. Spółka posiada środki pieniężne wystarczające na pokrycie całości projektu, jednak w przyszłości Zarząd zamierza aplikować o ich dofinansowanie z funduszy unijnych.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply