News

Change in the Issuer’s InventionMed business profile – VR technology in medicine

By 14 March 2018 No Comments

29 stycznia br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy notowanej na NewConnect spółki Athos Venture Capital S.A. podjęło m.in. uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz w sprawie zmiany nazwy Spółki.

Od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy, Emitent będzie funkcjonował pod zmienioną nazwą – InventionMed S.A. – a obszarem działalności będzie rozwój rozwiązań technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) dla sektora medycznego.

Głównymi obszarami działalności Spółki będą:

  • tworzenie symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości, ze szczególną koncentracją na edukację z zakresu dermatologii klinicznej i estetycznej;
  • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie symulatorów VR oraz
  • produkty i usługi skierowane do instytutów naukowych i szkoleniowych (m.in. uniwersytetów medycznych), stowarzyszeń medycznych oraz firm produkujących urządzenia medyczne.

Szczegółowe kierunki rozwoju zostaną zaprezentowane jeszcze w pierwszym kwartale br.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply